Besök på Nacka gymnasium

Klicka för större bild

Kommunstyrelsens ordförande Erik Langby och Cathrin Bergenstråhle, kommunalråd och ordförande i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden besökte den 16/3 klass SU3 på Nacka gymnasium. Olika grupper i klassen har under en tid arbetat med olika politiska frågor och hade idag alltså möjligheten att diskutera med ansvariga politiker. Flera olika frågor diskuterades bland annat ungdomsbostäder, miljö- och klimatpolitik, Samskolan i Saltsjöbaden, Skurubron och Skuruparken med mera.

Den första frågan gällde ungdomsbostäder. Cathrin förklarade att Nacka kommun är en av de kommuner som bygger allra mest bostäder i Stockholms län. På frågan om varför det inte byggs fler små lägenheter för ungdomar förklarade Cathrin att kommunen dels försöker att styra bostadsbyggandet till att innehålla en mångfald av olika boenden för olika människor med olika behov. Hon poängterade också att det samtidigt är viktigt att andra större bostäder byggs för att på så vis göra det möjligt för människor som idag bor i mindre lägenheter men behöver större kan flytta vidare och därmed frigöra befintliga små lägenheter. Sammanlagt omkring 4000 bostäder planerar byggas de närmaste åren, varav många mindre lägenheter med både hyresrätt och bostadsrätt.

På frågan om kommunala bostadsbolag inte skulle kunna göra det enklare för ungdomar att hitta bostad så förklarade Erik att de kommunala bolagen nästan alltid ställer precis samma krav på hyresgäster som privata hyresvärdar. Dessutom är privata aktörer ofta mycket bättre lämpade än kommuner att äga och förvalta fastigheter. Avslutningsvis så underströk både Cathrin och Erik att det är viktigt att informera sig om vad de olika partierna tycker om bostadsbyggande, eftersom det bästa metoden ändå är att bygga bort bostadsbristen. Exempelvis så är  Miljöpartiet i princip emot alla majoritetens  förslag till nya bostäder.

Samskolan i Saltsjöbaden var nästa fråga att diskuteras. Flera elever undrade om gymnasiedelen av skolan kommer att läggas ner. Erik förklarade att risken finns men det är också möjligt att undervisningen flyttar.
-Vi politiker kan ju inte tvinga elever att gå i vissa skolor, menade Erik, istället låter vi eleverna själva göra sina egna val. Detta är en ordning som vi  tycker är bra och rätt. En konsekvens av detta blir ju naturligtvis att skolor som har väldigt få elever inte kan driva någon verksamhet.

En annan het fråga var den nya Skurubron.  En frågeställare undrade om det inte var orättvist mot Värmdöbor att tvinga dem att betala 4 kr för att kunna ta sig från Värmdö till resten av landet. Erik förklarade att den gamla bron kommer att finnas kvar och fortsätta vara avgiftsfri och den som inte vill betala 4 kr kan fortsätta att använda den.  Bron betalas till en tredjedel av staten och till två tredjedelar av broavgifter. Anledningen att vi har bestämt oss för att ta ut en avgift är att det är det enda sättet att få den nödvändiga bron byggd inom en snar framtid. Med denna avgiftsfinansiering får vi bron minst 10 år tidigare än annars. Dåvarande Vägverket beräknade år 2009 att återbetalningstiden skulle bli ca 9-10 år. Detta inför de diskussioner som fördes med Nacka kommun om projektet. Bedömningarna byggde på beräkningar av dels investeringskostnaden för nya bron, dels på vilka flöden av bilar det kunde beräknas bli på nya motorvägsbron. Trafikverket gör nu, två år senare, bedömningen att tiden blir något längre, ca 12 år, men detta har ännu inte redovisats i detalj till kommunen.

Flera elever undrade också om Skuruparken, dess historia och dess framtid. Historien är den att Stockholms sjukhem köpte marken 1905 men gjorde aldrig något med marken. På 1990-talet sålde Stockholms sjukhem marken till JM Bygg AB som är intresserade av att exploatera marken. Nackamoderaterna arbetar för att bevara Skuruparken som ett naturreservat och det finns politiska beslut på detta. Kommunen har erbjudit JM Bygg annan mark att bygga på plus pengar till ett sammanlagt värde av 28 miljoner kronor. Det är ett marknadsmässigt erbjudande som JM Bygg dock tackade nej till i sista stund. Nackamoderaterna och Nacka kommun arbetar vidare mot en lösning och vi är mycket bestämda i frågan. Skuruparken kommer att bli ett naturreservat slog Cathrin fast och la till att vi där är helt överens med olika miljöorganisationer. Det finns alltså egentligen igen motsättning i sak mellan oss som styr i kommunen och aktionsgruppen för Skuruparken poängterade Erik, även om en del kritiker ibland försöker få det att låta så.