”Det ska som Nackabo vara enkelt att återvinna avfall och värna miljön”

Det ska bli ännu enklare att vara miljövänlig i Nacka. Moderaterna arbetar aktivt för att Nacka ska vara en långsiktigt hållbar kommun. En viktig del är att medborgarna lättillgängligt kan lämna sopor på rätt ställe, så att farliga ämnen inte kommer ut i naturen och att det som går återvinns.

 

Det finns i nuläget två bemannade återvinningscentraler i Nacka kommun där alla hushåll i Nacka utan kostnad kan lämna grovavfall, elavfall, batterier, vitvaror och förpackningar, m.m. Den ena är belägen i Östervik och den andra i Skuru.

 

Tekniska nämnden har nyligen fattat beslut som innebär förbättringar av återvinningscentralerna i kommunen. Det är en del i arbetet med kommunens nya avfallsplan som ska börja gälla 2014.

 

När den nya Skurubron byggs kommer den befintliga återvinningscentralen i Skuru att ersättas med en tillfällig anläggning vid Dalkarlsängen i sydöstra Boo. I samband med detta har kommunen också jobbat för att hitta möjligheter att öka tillgängligheten till och kapaciteten för återvinningscentraler. Anläggningen i Östervik ska byggas ut och i Älta kommer en ny mindre återvinningscentral att anläggas. Den planeras stå färdig hösten 2014.

 

– Det känns jättebra att vi har hittat en lösning att ersätta återvinningscentralen i Skuru med en i Dalkarlsängen och att Östervik ska få ännu bättre kapacitet. I Älta kommer vi också bygga en ny mindre anläggning där man kan lämna grovavfall, men man ska också kunna lämna saker till återbruk. Möjligheterna till återanvändning kommer också att bli bättre i Östervik. Vi vill att det som Nackabo ska vara enkelt och lättillgängligt att återvinna avfall och värna miljön, säger Eva Närvä-Eickenrodt (M), vice ordförande i Tekniska nämnden.

 

I den nya avfallsplanen ingår även att se över möjligheten att inrätta fler miniåtervinningscentraler för att öka tillgängligheten ytterligare.

 

Läs mer på Nacka kommuns hemsida om återvinning och hur du hittar till Nackas återvinningscentraler: http://www.nacka.se/web/bo_bygga/avfall/inlamning/Sidor/avc.aspx

 

Information om den nya avfallsplanen finns här: http://www.nacka.se/web/bo_bygga/avfall/avfallsplan/Sidor/default.aspx