Diskutera: Hur kan Nackas äldreomsorg bli bättre?

aldreNackas äldreboenden och hemtjänst får gott betyg av sina brukare, samtidigt så finns många möjliga utvecklingsområden. Valfriheten i Nackas omsorg är en kvalitetssäkrare samtidigt som kommunen ställer krav på omsorgsutövarna, men hur garanterar man trygg ålderdom?

Omsorgen får också goda betyg i de undersökningar där kommunen frågar de äldre vad de tycker om sitt boende eller sin hemtjänst. Kanske är det för att omsorgen är ett prioriterat område i Nacka. För oss handlar det om människovärde. Att man kan åldras värdigt och med trygghet. Samtidigt visar jämförelser med övriga landet att Nackas omsorg har utvecklingspotential. Då vår inställning alltid är att bra kan bli bättre ber vi er läsare komma med förslag och synpunkter. Delta i dialogen genom att kommentera artikeln.

 

När äldreomsorgen diskuteras är det ofta under rubriker som vanvård och kris. Sällan möts man av beskrivningar om duktiga och engagerade medarbetare som med omtänk-samhet vårdar våra äldre. Som tur är så är den senare beskrivningen inte lika ovanlig i verkligheten. När vi är ute och besöker Nackas äldreboenden så får man verkligen en positiv bild av äldreomsorgen. Sen ska vi vara medvetna om att det inte ser lika bra ut i hela Sverige och vanvård förekommer.