Diskutera: Hur kan Nackas skolor bli bättre?

skolaSkolverkets inspektion av skolorna i Nacka visar att verksamheten fungerar mycket väl, med en föredömlig uppföljning av skolornas resultat och arbete. Kunskapsresultaten i grundskolan ligger väsentligt över genomsnittet för riket. Men hur går man vidare? 

Jämför man meritvärden för landet så ser det väldigt bra ut för Nackas del. Det faktiska, genomsnittliga meritvärdet för Nackas niondeklassare är 238 poäng år 2008. Det är det näst högsta meritvärdet i Sverige. Rikssnittet är bara på 207. Detta visar att det lönar sig att arbeta med genomtänkt kvalitetsarbete. På IT-området ligger också Nackas skolor på framkant. Men på detta område och på andra kan alltid arbetet utvecklas ännu mer. Skolan har en särskild uppgift att förbereda eleverna för ett föränderligt samhälle.

 

Lärandet börjar redan i förskolan och även om också denna del visar framfötterna i Nacka, så är trycket på ytterligare förbättringar högt. Med rätta vill föräldrarna ha god tillgänglighet och gott pedagogiskt innehåll. Hur detta bäst löses i praktiken är dock inte alltid självklart. Vilka idéer har du som förälder eller medarbetare i förskolan. Vilka synpunkter kan du dela med dig av? Använd kommentatorsfunkitionen nedan och delta i dialogen.