Diskutera: Hur kan vi verka för en hållbar miljö?

miljoInflyttningen till Nacka är stor och många nya bostäder kommer till. Utvecklingen rymmer möjligheter och utmaningar, många ser på med spänning medan andra oroas. Inom detta ryms många frågor om vår närmiljö och om klimatpolitiken. Vad tycker du?

Över en tredjedel av Nacka är skyddad naturmark och tillgången till vattnet ger enorma möjligheter och god livskvalité. Vi verkar för fler naturreservat för människors fritid och för att skydda naturvärden. Nu tas exempelvis beslut om stort naturreservat i Tollare i södra Boo.

Samtidigt måste människan få utrymme att leva. Staden är människans biotop. Vi vet att den täta staden är den bästa klimatstaden. Därför arbetar vi moderater för en tätare stad där det redan idag är bebyggt. Genom att bygga på gammal industritomt kan dessutom förorenad mark saneras.

När det gäller klimatet så arbetar Nacka kommun varje vecka, dag och timme för att använda så lite elenergi som möjligt. Resor och transporter företas i så hög utsträckning som möjligt genom miljövänliga alternativ. Givetvis finns det mer att göra. Har du några förslag? Skriv en kommentar och delta i dialogen.