Erik Langby kommenterar arbetet med ny Översiktsplan för Nacka:

”Nacka får inte växa för fort!”

Mätningar visar att Nacka är en bra kommun att leva i
Bostadsbristen är stor i länet och Sveriges huvudstadsområde behöver växa för att möta konkurrensen från andra delar av världen. Utan ett växande näringsliv hotas hela landets framtida välstånd.
”Nacka ska självklart ta sitt ansvar – och gör det också bättre än de flesta andra kommuner” säger Erik Langby, men poängterar att regionen då också måste möta Nackas behov av utvecklade kommunikationer.

Saltsjöbanan behöver moderniseras
 SL utreder på nytt Saltsjöbanan och två olika utredningar beräknas klara i september i år.
”Det måste snart bli en lösning så Saltsjöbanan verkligen moderniseras och säkras för överskådlig tid! säger Erik Langby med eftertryck.
”Vi är verkligen inte från Nackas sida låsta för hur banan ska moderniseras, men att – som några diskuterar – inte längre låta den gå hela vägen till Slussen är för oss helt oacceptabelt! Att bara ’ lappa och laga’ duger heller inte” fortsätter Erik Langby. Det måste enligt Erik bli en genomgripande upprustning som rejält ökar både sittplatskapacitet och turtäthet.

Tunnelbanan behövs – innan den kommer måste områden vänta
Tunnelbanan till Nacka finns med i Regionplanen och i olika trafikuppgörelser för Stockholmsregionen, men först på 2020-talet. ”Innan tunnelbanan byggs ut till Nacka måste vi vara försiktiga med nya stora bostadsprojekt” säger Erik Langby. ”Att bygga vid Nacka Centrum bör rimligen vänta ordentligt” menar Erik som exempel på områden som måste vänta in tunnelbanan.

Nacka är en bra kommun att bo och leva i
Trevliga boendeområden, bra service, förhållandevis lätt att ta sig till jobben, nära till naturen, låg brottslighet, relativt låg skatt och levande lokalt idrotts-, förenings- och kulturliv. Nacka har en egen och grön karaktär samtidigt som det är nära till både innerstaden och skärgården. Samhällsandan präglas av det som kommunen formulerat som sin vision: Öppenhet och Mångfald. Alla typer av mätningar visar att Nacka är en av de populäraste kommunerna i länet att flytta till. Inte minst många barnfamiljer söker sig till Nacka. Kombinationen bra boende och utmärkta skolor och förskolor lockar. ”Att vara en populär kommun som människor söker sig till är på många sätt positivt” säger kommunstyrelsens ordförande och kommunalrådet Erik Langby (M) och fortsätter: ”Att många både vill bo kvar här och flytta hit är naturligtvis ett kvitto på att kommunen är både välskött och trivsam. Samtidigt måste vi vakta på att inte Nacka växer så fort att inte både kommunikationerna och servicen hänger med.”

Tunnelbana till Nacka?

Alla partier i regionen vill ha tunnelbana till Nacka, men inte i några konkreta beslut kring trafikplaneringen i Stockholms län har något parti haft något konkret och finansierat förslag.

I regionplanen för Stockholms län, RUFS 2010, antagen av Landstingsfullmäktige i maj 2010, finns tunnelbana till Nacka med, men inte i närtid utan för tidsperioden 2020-2030. Tunnelbana till Nacka handlar i alla lägen om utbyggnad av den Blå Linjen från Kungsträdgården.

I Regeringens beslut i mars 2010 om nationell plan för transportinfrastrukturen i landet 2010-2021 och i den till den kopplade Länsplanen för Stockholms län, fastställd av Länsstyrelsen våren 2010 finns samma vägar, tunnelbanor mm som i RUFS 2010.

I detta sammanhang var Alliansen överens både i Regeringen och regionalt. Nackamoderaterna vill gärna ha utbyggnad av tunnelbanan till Nacka, men först måste Saltsjöbanan moderniseras och säkras för framtiden.