Varför ska du rösta på Moderaterna i EU-valet?

Vill du ha mer moderat politik i Europa? Vill du ha politiker som faktiskt gör skillnad på riktigt? Vill du ha politiker som inte enbart pratar, utan faktiskt omsätter sina ord i handling? Då ska du rösta på Moderaterna från och med den 22 maj till den 9 juni.

Under den senaste mandatperioden har Moderaterna bland annat:

  • Sett till att kärnkraft är en EU-fråga. Moderaterna har säkrat majoritet för kärnkraften vid flera tillfällen, inte minst beslutet att inkludera den i EU:s taxonomi, där kärnkraften klassas som hållbar.
  • Brutit dödläget i migrationspolitiken efter närmare ett decennium och säkrat en gemensam, hållbar och fungerande europeisk migrationspolitisk för hela EU.
  • Säkrat konkurrenskraft och goda villkor för jobb och företag i arbetet med klimatpaketet Fit for 55, och sett till att alla medlemsländer måste bidra i klimatpolitiken.
  • Utökat Europols mandat och arbetet mot mäns våld mot kvinnor har förstärkts, genom att EU har anslutit sig till Istanbulkonventionen, och vi har sett till att den svenska gängbrottsligheten debatterats i Europaparlamentet. 
  • Drivit på för minskad regelbörda för små- och medelstora företag, en utvecklad inre marknad och ökad frihandel, som frihandelsavtalen med Vietnam och Nya Zeeland. 

Moderaterna är ett stabilt borgerligt parti. Vi står upp för ett fritt Europa och tar alltid kampen mot andra partiers vilja att beskatta, reglera och förbjuda. Europa har byggts starkt av demokrati, rättsstat och marknadsekonomi – inte av socialism.


Vill du att det ska fortsätta så? Rösta då på Moderaterna i EU-valet mellan den 22 maj och 9 juni 2024.

Våra kandidater

Moderaterna har idag 4 parlamentariker i Europaparlamentet, och för valet 2024 har vi fem toppnamn. Två av våra toppnamn bor i Stockholms län – förstanamnet Tomas Tobé och fjärdenamnet Arba Kokalari. Arba bor faktiskt till och med i Nacka, vi har med andra ord en helt egen kandidat! Både Tomas och Arba är idag Europaparlamentariker sedan 2019 och sitter på flera tunga och inflytelserika poster. En röst på Moderaterna är därmed en röst på mer Sverige och mer Nacka i EU!

Arba Kokalari #4 – Nackas egen kandidat!

Arba är ledamot i Europaparlamentets utskott för den inre marknaden. Arba Kokalari är Europaparlamentariker sedan valet 2019 och är ledamot i inre marknadsutskottet, vice gruppledare i jämställdhetsutskottet och ersättare i utrikesutskottet.

Arba arbetar med den gröna och digitala omställningen av EU:s inre marknad och har bland annat varit skuggförhandlare för EU:s lagstiftning om digitala tjänster, Digital Services Act, en av de tyngsta lagstiftningarna denna mandatperiod. Hon driver aktivt på för slopade handelshinder och främjande av grön teknik.

I jämställdhetsutskottet har hon varit Europaparlamentets huvudförhandlare för EU:s anslutning till Istanbulkonventionen, som är det viktigaste internationella verktyget mot våld mot kvinnor. Efter många års motstånd blir anslutningen verklighet efter ihärdigt arbete och gott samarbete med den moderatledda regeringen i EU:s ministerråd.

I utrikesutskottet har hon varit med och infört hårdare sanktioner mot Ryssland, förhandlat EU:s Arktispolitik och arbetar för att stärka alla människors frihetliga och demokratiska rättigheter.

Arba är också engagerad i Europaparlamentets delegationer till Belarus, USA och Östliga partnerskapet, gruppen för HBTQI-frågor och vänskapsgruppen för Ukraina.

https://moderaterna.se/stockholm/politiker/arba-kokalari/

Lyssna på STHL(M)-podden med Arba Kokalari:

Tomas Tobé #1

Jag är delegationsledare för Moderaterna i Europaparlamentet. För mig är fem frågor särskilt prioriterade: Den fria rörligheten för kriminella måste stoppas, vi måste satsa på både förnybar energi och mer kärnkraft för att rädda klimatet och det behövs en kontrollerad invandringspolitik. Dessutom måste tillväxten i Europa öka och vi behöver se till att EU:s bistånd används effektivt för att bidra till en stabilare och säkrare omvärld.

Moderaterna är och ska vara den konstruktiva Europakraften. Vi fokuserar på sakfrågor och lösningar på gränsöverskridande samhällsproblem. På så sätt kan Europasamarbetet användas till att göra både Europa och Sverige tryggare, friare och bättre.  

Nu måste Europa hålla ihop, samarbeta och leverera resultat, särskilt inom de allra viktigaste områdena: Att förstärka arbetet mot organiserad brottslighet, internationella stöldligor och terrorism, att få en kontrollerad invandringspolitik på plats och att gemensamt göra kraftansträngningar för att hejda klimatförändringarna – med en effektiv klimatpolitik som bygger på mer av förnybart och mer av kärnkraft. Europa måste också präglas mer av företagsamhet och framtidstro. EU:s utvecklings- och biståndspolitik är en nyckel till att bekämpa fattigdom och bidra till en fredlig utveckling i utsatta regioner; det måste användas på rätt sätt. 

Utifrån hur Europaparlamentet organiserat sina utskott, tack vara ett starkt stöd från svenska folket, har jag fått förutsättningar att driva dessa prioriteringar under mandatperioden.

Mellan 2006-2019 har jag varit riksdagsledamot och har haft uppdrag som partisekreterare, rättspolitisk talesperson och gruppledare i EU-nämnden. Jag har även drivit företag.

Jag är född i Gävle och bor i dag i Tyresö tillsammans med min familj.

https://moderaterna.se/stockholm/politiker/tomas-tobe/

Tomas uppdrag

  • Delegationsledare för Moderaterna i Europaparlamentet
  • Ordförande i Europaparlamentets utvecklingsutskott
  • Ledamot i Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
  • Ersättare i Europaparlamentets utskott för industri, forskning och energi
  • Ledamot i delegationen för förbindelserna med Israel och i delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Turkiet

Lyssna på STHL(M)-podden med Tomas Tobé: