Fler ska kunna njuta av Tollare

Tollare är idag inte så trevligt eller så tillgängligt som det skulle kunna vara, men det vill vi ändra på. Detta för att fler människor ska få möjligheten att njuta utav Tollare. Hela området kommer att miljösaneras i samband med byggnationen eftersom det idag är rejält förorenat i både marken och i vattnet. Detta blir en stor miljövinst för alla Nackabor. Bostadsbebyggelsen kommer också att öppna upp området mot vattnet som tidigare har varit otillgängligt bakom blockerande industristängsel.

Det skriver Cathrin Bergenstråhle, ordförande i Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, idag i NVP och Mitti Nacka.

Läs hela i NVP s.4

Läs hela i Mitti Nacka s.2