För en modern skola i världsklass

imgp1514Alla Nackas skolor ska erbjuda kunskaper för livet. Ska vi lyckas med det, så måste alla delar av utbildningen – från första dagen till den sista dagen – genomsyras av modern teknik, kvalitet och öppenhet mot omvärlden. Det är en självklarhet att alla ska kunna läsa, skriva och räkna när de lämnar Nackas skolor. Lika självklart är det för oss att alla ska få de kunskaper som krävs för att kunna använda informationsteknik, arbeta tillsammans med andra och för att ta aktiv del i samhällslivet. Nackas skolor ska ge bästa möjliga förutsättningar, oavsett om man är intresserad av fortsatta studier, arbetsliv eller entreprenörskap.

Moderaterna vill att Nacka ska vara öppet för nya initiativ. Vi tror att mångfald och konkurrens berikar och ökar kvalitén. Det är personalen i skolan som bäst vet hur verksamheten ska skötas- inte politiker – därför tycker vi det är viktigt att varje rektor får vara sin egen chef. Samtidigt är det viktigt att vi som politiker tar ansvar för alla delar av utbildningen, från förskolan till vuxenutbildningen, genom att vi sätter mål, ställer krav och utvärderar. Vi vill att alla Nackas skolor ska ge redskap och kunskaper i världsklass.