För en trygg omsorg för alla

aldreValfriheten i Nacka är därför självklar, men viktigast är trygg omsorg av hög kvalité. Du som åldras ska känna dig säker på att du erbjuds den hjälp som behövs, i tid och med hög kvalité. För oss moderater är det viktigt att hjälp och stöd utformas på ett sätt som ser varje människas förmåga och respekterar hennes integritet och behov av frihet. Vi vill också att Nackas äldre får möjligheter till en meningsfull fritid och nya möten.

Det ska vara tryggt att åldras i Nacka. Bara för att man är gammal innebär det inte att förmågan att fatta egna beslut försvunnit. En grundläggande trygghetsfråga är att själv få bestämma vem som ska hjälpa till där hemma eller var man vill bo.

Moderaternas politik har som mål att omsorgen om våra äldre invånare ska utmärkas av kvalitet, trygghet och valfrihet. Vi har därför kundval inom älrdeomsorgens i Nacka, både för hemtjänst och för särskilt boende. Detta ger stor valfrihet samtidigt som den goda konkurensen ger ökad kvalité. Den äldres trygghet kan också öka med vetskapen om att om hemtjänstvalet inte blir bra så kan man välja om och få andra som kommer istället. Kundvalet bidrar också till mångfald och är utformat för att konkurrens ska ske utifrån kvalitet, inte pris, så att både offentliga och privata utförare har ett starkare intresse av att vara lyhörda för de äldres önskemål och krav.