Förskolan behöver fler starka ägare

Fler aktörer behöver vara med och bygga ut förskolan så att alla barn kan få en plats, skriver Linda Norberg, Moderaterna i Nacka och Robert Thorburn, Sveriges Fristående Förskolor.

Runt om i landet råder det stor brist på förskoleplatser. Många kommuner letar med ljus och lykta efter aktörer som kan hjälpa dem att lösa platsbristen så att man kan leva upp till medborgarnas förväntningar om en trygg och kvalitativ barnomsorg.

Läs hela