Första spadtaget för Hedvigslunds trafikplats

Första spadtaget för trafikplats Hedvigslund, ett samarbete mellan Stockholms stad, Nacka och Tyresö kommuner och Trafikverket Region Stockholm. Trafikplatsen kommer att vara placerad vid Viadukten vid Tyresövägen i korsningen Ältabergsvägen–Töresjövägen. Vid spadtaget medverkade Erik Langby (M), kommunalråd Nacka kommun, Joakim Larsson (M), Exploateringsnämndens ordförande, Stockholms stad, Fredrik Sawestål (M), kommunalråd Tyresö kommun samt Trafikverkets regionchef Helena Sundberg.

Erik Langby (M), Kommunstyrelsens ordförande i Nacka talar.