Frågor & Svar: Bostäder för Unga

 

Varför byggs inga ungdomsbostäder i Nacka för tillfället?

Svar: Nacka kommun är en av de kommuner i Stockholms län som växer snabbast och där det byggs många nya bostäder. Här i Nacka tar vi mer ansvar än nästan alla andra kommuner för att möta den stora efterfrågan på nya bostäder i Stockholmsregionen. Regionen växer både genom födelseöverskott och genom inflyttning. Stora ungdomskullar är nu på väg ut på bostadsmarknaden. Förutom Stockholm, Göteborg och Malmö är det en handfull kommuner i hela landet som lyckas bygga mer än vi här i Nacka.

Kommunen bygger inte bostäder själv, men påverkar byggföretagen att bygga små lägenheter som passar för ungdomar. Även större lägenheter kan vara intressant för ungdomar som vill gå ihop och dela lägenhet.

Både små hyresrätter och bostadsrätter efterfrågas av ungdomar. Många ungdomar som har anställning eller borgensmän och kan få banklån föredrar att köpa bostadsrätt, eftersom det ofta ger en lägre månadskostnad i längden och dessutom chans till en bra värdestegring.

En väl fungerande bostadsmarknad förutsätter ett brett utbud av bostäder. Genom ”flyttkedjor” frigörs små och billiga bostäder i slutet av sådana kedjor. De två ensamstående som bildar familj och flyttar ihop i en mellanstor bostadsrätt behåller ju inte de två små lägenheter de tidigare bodde i. Därför kan även byggandet av större bostäder gynna ungdomar som söker sin första bostad.

 

Vad är det som bromsar byggandet?

För något år sedan var det finanskrisen som bromsade. Byggföretagen drog ut på sina byggplaner och många planerade bostadsprojekt blev försenade.

En annan sak som gör att det är trögt att få till hyresrätter ibland är att det finns en statlig hyresreglering som gör att det är svårt att få ekonomin att gå ihop för byggföretagen när de bygger hyresrätter. Det är dyrt att bygga, marken är dyr i Stockholmområdet och fastighetsägaren får inte alltid ta ut hyror som täcker den investering de gjort.

 

Hur har ni tänkt lösa problemet? Vad är planerna för framtiden?

Vi ser till att byggföretag som bygger på sin egen mark bygger bostäder även för ungdomar.

Vi upplåter kommunal mark billigt till byggföretag som vill bygga hyresrätter.

Vi vill hjälpa till att skapa studentlägenheter och försöker hitta bra platser för dessa.

Några exempel på vad som är på gång:

På Lokomobilvägen mellan Nacka strand och Jarlaberg ska det byggas ca 110 hyresbostäder på kommunal mark.

I Ektorp Centrum ska ett kontorshus omvandlas till 100 smålägenheter.

I Älta byggs de närmaste åren flera hundra hyreslägenheter.

I Tollare byggs ca 800 nya bostäder, varav uppskattningsvis 175 hyreslägenheter.

På Kvarnholmen byggs ca 2000 lägenheteri blandade storlekar som blir bostadsrätter.

Vi har nyligen fått in en ansökan från ett byggföretag som vill bygga ca 80 ungdomslägenheter nära Henriksdal.

 

Hur prioriterar ni bostadsfrågorna? Och vilka bostadssökande prioriteras när ni fattar beslut?

Vi prioriterar bostadsfrågorna väldigt högt. När det gäller nya byggprojekt blir det ibland konflikter om hur marken ska användas. Dåfår vi ofta stå på oss och hävda att bostadsbyggandet måste ha hög prioritet. Vi prioriterar alla grupper; ungdomar, familjer, äldre och funktionshindrade. Alla ska kunna bo i Nacka, oavsett i vilken situation man befinner sig i eller vilken fas i livet man är.

De närmaste 4 – 6 åren visar bostadsprognosen att över 4000 nya bostäder ska tillkomma i kommunen. Men de ska tillkomma i lagom takt så att vi hinner bygga annat viktigt som behövs för alla som flyttar in, såsom vägar, kollektivtrafik och kommunal service.

Så här skriver Alliansen i Nacka (M; FP; KD och C) i Majoritetsprogrammet för denna mandatperiod:

”Byggandet ska ske med kvalitet och mångfald i kommundelarna avseende utformning, storlek och upplåtelseform. Både äganderätt, bostadsrätt och hyresrätter ska eftersträvas i nyproduktionen.

Hyresrätter behövs av flera skäl, bl.a. för att underlätta rörligheten på bostadsmarknaden. Men det viktigaste är att det produceras förhållandevis billiga hyresrätter så att kommunens egna ungdomar inte måste flytta från kommunen när de ska flytta hemifrån. Byggandet av hyresrätter måste bygga på ett positivt samspel med berörda företag. Kommunen kan bl.a. underlätta genom att hyra ut mark med tomträtt på förmånliga villkor för angelägna hyresprojekt. Även små, prisvärda bostadsrätter underlättar för ungdomar och andra små hushåll. ”

Lite statistik:

Färdigställda bostäder 2006-2010 i Nacka 2006 2007 2008 2009 2010prognos
Flerbostads-lägenheter 670 740 260 600 40
Småhus 185 130 130 120 180
Totalt 855 870 390 720 220

Det som syns tydligt i siffrorna är att det dels finns naturliga variationer, dels att det blev en svacka efter att de tidigare subventionerna avvecklats, dels att den djupa internationella finanskrisen och lågkonjunkturen slagit mot flerbostadsbyggandet så att färdigställandet 2010 är ovanligt lågt.

Planerat byggande:

Projekt framåt med hyresrätt i Nacka Område Antal hyreslägenheter Byggstart
Älta/Stensö 73 2010
Båthöjden äldrebostäder 56 2010
Tattby gruppboende 6 2011
Ektorps Centrum 100 2012 prel
Lokomobilvägen/Jarlaberg 110 2012 prel.
Älta/Stensö, flera delprojekt Upp till ca 900 2011/2012 och framåt
Ektorpsvägen/Ektorp Ej klart 2012 och framåt
Nobelberget/Sickla 75-100 2012 och framåt
Danvikshem 30 ca 2012
Tollare 170 ca 2012-2014
Telegrafberget Ej klart 2012-2013
Orminge Ej klart 2013 och framåt
Fisksätra Ej klart Ej klart
Finntorp / Biet 36 2010 prel.