Fritt skolval gynnar våra elever

NVP rapporterar att 350 elever från Värmdö går i skola i Nacka medans endast 28 elever från Nacka går i skola i Värmdö. Detta ger via skolpengssystemet en viss vinst för Nacka.

Linda Norberg, ordförande Utbildningsnämnden, citeras:

-Kronor är alltid kronor, men min och partiets vilja är att eleverna själva ska välja vilken skola de vill gå i. En miljon kanske låter mycket, men nedbrutet på varje skola blir det inget viktigt ekonomiskt argument.

Varje elev har en skolpeng för sin skolplats, eleven väljer själv var hon eller han vill gå och tar då med sig sin skolpeng till den valda skolan. Om eleven väljer en skola utanför Nacka så tas skolpengen med dit, det motsatta förhållandet gäller naturligtvis också.

På frågan om vad som händer med skolor som inte attraherar elever är Linda Norberg tydlig: -Jag har inga problem att stänga en skola om det handlar om bristande kvalitet. Det är det som är det viktigaste, och det brukar också avspegla sig i elevunderlaget.

Läs hela i NVP