”Gemensam kö ger Nacka koll på elevers skolval”

Nackas gemensamma antagningssystem för alla kommunala och fristående förskolor och grundskolor uppmärksammas i dag positivt i Dagens Samhälle.

Det gemensamma systemet infördes redan 2004 i Nacka och ger möjlighet att följa eleverna och upptäcka om vissa elever ofta skulle väljas bort. Moderaterna i Nacka har länge arbetat för att skapa goda förutsättningar för valfrihet och en mångfald av verksamheter.

”Friskolorna väljer själva vilka barn de ska ta in, men vi ser det. Allting blir synligt och transparent. Det här är en väldigt bra och modern lösning för alla parter”, berättar kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau (M) i artikeln.

Hela artikeln går att läsa i pappersversionen av Dagens Samhälle nr 42/2013.

Läs mer om förskolan och skolan i Nacka på kommunens hemsida.