Högt tempo i Nackas utveckling

Cathrin Bergenstråhle (M), miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande i Nacka utfrågas i Heta stolen hos Stockholms byggmästareförening på Kulturhuset.

Tunnelbanan ska byggas ut till Nacka. Villkoret är att 13 500 nya bostäder ska byggas på Västra Sicklaön. Nacka planerar dessutom att förtäta vid sina lokala centrumområden. I hela kommunen planeras för 20 000 bostäder fram till 2030.

– Förutsättningen för ett så stort bostadsbyggande är att vi bygger tätt i centrala delar med bra kollektivtrafik. Våra naturområden ska bevaras – det är så invånarna står bakom bostadsbyggandet. Nackas natur är en viktig anledning till att många flyttar till kommunen och bor kvar. Vi gör nya naturreservat och planerar för fler bostäder parallellt.

Det är inte bara bostäder som ska byggas i kommunen. Tusentals arbetsplatser ska också planeras in, liksom mötesplatser, kultur, fritidsverksamheter som gör stadsdelarna levande.

– Infrastrukturplaneringen ska finnas på plats när samhället utvecklas. Det ska gå lätt att förflytta sig även utan bil, med effektiv kollektivtrafik, på cykel och till fots.

På frågan hur allt detta ska kunna åstadkommas till 2030 svarar Cathrin Bergenstråhle att det blir en utmaning att fördubbla takten i planeringen.

– Vi måste ha bra medborgardialog i tidiga skeden, tydliga och transparanta spelregler för byggföretagen så att de vågar satsa samt effektiva beslutsprocesser i kommunen. Vi tror också att de lagändringar som regeringen har föreslagit kan bidra till kortare planeringstider.