Höjd skatt hotar jobben

  • Det ska löna sig att arbeta. Vi vill fortsätta genomföra skattelättnader på arbete. Höjd skatt hotar jobben.
  • Det ska vara attraktivt att driva företag och anställa medarbetare.
  • Vi satsar på omställning och vägar tillbaka till arbetsmarknaden. Arbetslinjen gäller.

Vad vill vänsterpartierna (s), (v) och (mp):

  • Byter arbetslinje mot bidragslinje genom sänkt jobbskatteavdrag och utökade bidragssystem.
  • Högre kostnader för att driva företag och genom höjd bensinskatt, ny kilometerskatt, fördubbling av sociala avgifter för unga, återinförd förmögenhetsskatt, avskaffade ROToch RUT-avdrag.