I Nacka är möjligheterna större.

Nackamoderaterna har under året som gått arbetat med handlingsprogram inför valet. Här får du som läsare ta del av ett utdrag av vår vision för Nackas skolor, omsorg och närmiljö. Har du förslag på hur Nackas kan utvecklas? – Maila oss på nackabladet@moderat.se.

skola-web

Kunskaper för livet

Vi vill att skolan ska kännetecknas av valfrihet, goda studieresultat och trygghet. Oavsett om ditt barn börjar i förskolan eller om du börjar läsa svenska för invandrare så ska du vara säker på att du eller ditt barn kommer att lära er saker ni har användning av i resten av era liv. Därför är det viktigt att alla delar av utbildningen – från första dagen till den sista dagen – genomsyras av modern teknik, kvalitet och öppenhet mot omvärlden. Skolan får inte existera i ett vakuum. Det är en självklarhet att alla ska kunna läsa, skriva och räkna när de lämnar Nackas skolor. För oss är det lika självklart att alla ska få kunskaperna som krävs för att använda informationsteknik, arbeta tillsammans med andra och för att ta aktiv del i samhällslivet. Nackas skolor ska ge bästa möjliga förutsättningar oavsett om man är intresserad av fortsatta studier, arbetsliv eller entreprenörskap.

 

Tryggt att åldras i Nacka

sjukDet ska vara tryggt att åldras i Nacka. Utbyggnaden av vård och omsorgsboenden fortsätter och finns i alla kommundelar. Bara för att man är gammal ska man inte omyndigförklaras. Det är en grundläggande trygghetsfråga att själv få bestämma vem som ska hjälpa till där hemma eller var man vill bo. Valfriheten i Nacka är självklar men viktigast är trygg omsorg av hög kvalité. Ingen som har ansvar för din eller någon annans omsorg får misslyckas i sitt åtagande – det är det krav som vi politiker ställer. Vi vill också att Nackas äldre får möjligheter till en meningsfull fritid och nya möten. Genom ny teknik,seniorluncher, korttidsboende i solen och fixarhjälp i vardagen kan stora mervärden skapas.

Höga kvalitetskrav måste ställas på alla som arbetar med vård och omsorg. Personalen måste ges goda möjligheter till kompetensutveckling och kvalitén ska följas upp noga, oavsett vem som utför omsorgen.

 

 

Attraktivt boende nära

bostad-webFå kommuner kan visa upp allt som vi tar för givet, närheten till naturen och närheten till en attraktiv storstad inom korta avstånd. Även under den närmsta framtiden vet vi att Nacka fortsätter att växa. I huvudsak sker detta genom att det byggs tätare i centrala delar av kommunen samtidigt som tillgången till naturområden och mindre parker bevaras och utvecklas. Naturreservatsbildning är därför ett viktigt inslag i vår politik för att värna naturen och säkra tillgången till rekreationsområden.

Nya bostadsområden ska byggas företrädesvis på redan ianspråktagen mark. Nackas gamla nedlagda industriområden blir attraktiva,sjönära bostadsområden. Kvarnholmen, Tollare och Telegrafberget ska bli populära bostadsområden istället för nedsmutsade och farliga miljöer. I Nacka ska det finnas bostäder för alla behov.