Invigning av Visionsverkstaden och inbjudan till dialog om framtidens Nacka

Visionsverkstaden invigdes i dag i Sickla köpkvarter av kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau (M). Visionsverkstaden är en mötesplats mellan medborgare, politiker och tjänstemän i Nacka kommun för visionsarbetet när Nacka växer och bygger stad.

Läs mer om vad du kan göra i Visionsverkstaden på Nacka kommuns hemsida. Där finns även information om utvecklingen och arbetet med att bygga stad i Nacka.

 

 

 

 

 

 

Företrädare för Moderaterna i Nacka kommer att finnas på plats i Visionsverkstaden vid flera tillfällen under kommande veckor för att samtala om Nackas framtid med intresserade Nackabor. Mats Gerdau kommer att vara i Visionsverkstaden  under följande tider:

Onsdag 23 oktober kl.17.00-19.00

Fredag 25 oktober kl.17.00-19.00

Tisdag 29 oktober kl.11.00-13.00

Torsdag 31 oktober kl.15.00-17.00

 

Visionsverkstaden finns vid Bankomattorget, mitt i gallerian i Sickla köpkvarter.

Välkommen!