Jobbskatteavdrag och lokal arbetslinje skapar jobb

arbeteModeraternas ansvarstagande politik i Nacka innebär både att kommunens kärnverksamheter såsom skola och äldreomsorg prioriteras och att kommunen tar sitt ansvar för att få fler människor i arbete. Och i Nacka går det bra. Socialbidragen minskar fortsatt – trots jobbkris.Självklart är det alltid viktigt att arbetet med att få människor i arbete fungerar väl, men just i sämre tider är det extra viktigt. Varje person som kan gå från utanförskap tillbaka till jobb är en stor vinst både för den enskilde och för samhället.
– Varje person som kan gå från utanförskap till arbete innebär mer resurser till skola och omsorg, förklarar Eva Öhbom Ekdahl, ordförande i Social- och äldrenämnden i Nacka.

Medan resten av Sverige har fått ökade kostnader för försörjningsstöd, det som tidigare kallades socialbidrag, som en följd av den internationella låg-konjunkturen minskar ut-betalningarna i Nacka.
– Det lönar sig att arbeta aktivt med den här frågan, menar Jan-Eric Jansson, kristdemokratisk vice ordförande i Social- och äldrenämnden.

Nacka kommuns socialtjänst arbetar mycket med att minska utanförskapet och det ger resultat.
– Ibland kan man tro att det är stora nya projekt som måste till för att ett problem ska lösas. I det här fallet handlar det ofta om små enkla förändringar. Numera får den som är i behov av försörjningsstöd ett personligt möte redan nästa dag. Genom att agera snabbt kan många situationer lösas direkt, förklarar Jan-Eric Jansson vidare.

Kommunens utvecklade arbete är dock bara en pusselbit för att utanförskapet ska kunna minska. Viktigast är att Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan sköter sina åtaganden. Nacka har dock agerat för att samla dessa olika aktörer så att samarbetet mellan dem blir bättre. Syftet är att förenkla för de som behöver hjälp. Konceptet har fått namnet ArbetslinjeN och innebär samarbete mellan Nacka kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Stockholms Läns Landsting, där syftet är att stötta människor i utanförskap till egen försörjning genom ett gemensamt arbetssätt. Konceptet har redan fått stor uppmärksamhet och många är intresserade av att dra lärdom av Nackas utvecklingsarbete.
Nackas borgerliga partier driver därmed en politik som går hand i hand med regeringens jobbpolitik. Alliansregeringen har genomfört reformer för jobb och företagande som ökar sysselsättningen långsiktigt. Bland annat har man infört jobbskatteavdraget samt en rad åtgärder som stärker incitamenten att starta, driva och utveckla företag i Sverige.

Riksrevisionen har granskat jobbskatteavdraget som är en viktig komponent i regeringens jobbpolitik. Granskningen visar att regeringens underlag för jobbskatteavdraget är av god kvalitet och att reformen har förutsättningar att öka arbetsutbudet också för grupper med svag ställning på arbetsmarknaden.

Jobbpolitiken och stabila offentliga finanser gör att Sverige jämförelsevis står sig starkt i lågkonjunkturen. Jobbpolitikens olika delar minskar utanförskapet och hindrar tillfällig arbetslöshet från att bita sig fast.

Ytterligare en löneökning från moderaterna

skatt-pengarI januari i år kom steg fyra i jobbskatteavdraget, skattesänkningen för de som arbetar. Ett vårdbiträde med 19 600 kronor i lön får nu 204 kronor extra i månaden. Samma vårdbiträde får därmed behålla 1 337 kronor mer varje månad än för fyra år sedan. Det blir mer än en skattad månadslön extra varje år jämfört med innan vi vann valet 2006. Den sänkta skatten på arbete har gjort stor skillnad i plånboken för de som jobbar, framförallt för de som tjänar minst.
– Vi håller fast vid arbetslinjen. Sverige ska vara ett land där det lönar sig att arbeta. Ju fler som arbetar, desto mer pengar kommer in i statskassan – pengar som går till vård, skola, pensioner och annat viktigt som gör Sverige bättre, förklarar Mats Gerdau, moderat riksdagsledamot från Nacka.
Vilka gynnas då av jobbskatte-avdraget?
– Vi vill att Sverige ska vara rättvist. För oss handlar rättvisa om att svenska låg- och medelinkomsttagare, som före 2006 hörde till världens mest beskattade, nu får behålla mer av sin lön. Vi har sänkt skatten för alla som jobbar i Sverige och mest för de som tjänar minst, fortsätter Mats.

Syftet med jobbskatteavdraget är att alltså att det ska löna sig mer att jobba.
– Vi gick till val på att sänka skatten med 1 000 kronor för alla som arbetar. Det löftet är nu infriat, avslutar Mats.

Sammantaget har jobbskatte-avdraget gett stora tillskott i plånboken för de som arbetar, samtidigt som det har ökat drivkrafterna för att jobba. För ett vårdbiträde innebär jobbskatteavdraget 16 044 kronor mer efter skatt 2010.
– 16 000 kronor ger helt nya förutsättningar för många familjer. 16 000 kronor ger fler än 2 000 liter mjölk, säger moderaternas Erik Langby i ett försök att sätta beloppet i lite perspektiv.
– Kanske har man nu råd att åka på den där semestern man länge drömt om eller hyra en större lägenhet.

Vill du veta hur mycket mer just du får i plånboken varje månad? Titta i tabellen nedan eller räkna ut hur mycket mer du får i lönekuvertet efter skatt på www.jobbskatteavdrag.se.