Jobbstopp med de rödgröna

Vänsteroppositionens skuggbudget gasar på med stora utgifter samtidigt som man har lagt i backen vad gäller jobbpolitiken. Uppemot tre miljoner löntagare skulle få höjd skatt med vänsterpartiernas politik. De stora förlorarna i skuggbudgeten är vanliga löntagare som skulle få betala genom fler i arbetslöshet, högre räntor och mindre kvar i plånboken.

I höst står arbetslinjen mot bidragslinjen. Bättre villkor för företagande står mot högre skatter och nya kostnader. Ansvar för statsfinanserna står mot lägre tillväxt och ofärdiga svar.

Vänsterpartiernas Jobbstopp

  • Byter arbetslinje mot bidragslinje genom sänkt jobbskatteavdrag och utökade bi dragssystem.
  • Högre kostnader för att driva företag och ha medarbetare anställda genom höjd bensinskatt, ny kilometerskatt, fördubbling av socialavgifter för unga, återinförd förmögenhetsskatt, avskaffade ROT- och RUT-avdrag, och mycket mer.
  • Utanförskapet permanentas när sjukförsäkringen återgår till vad den var när 140 personer förtidspensionerades varje dag genom avskaffade tidsgränser och högre ersättningar.

Moderaternas politik för fler jobb

  • Det ska löna sig att arbeta. Vi vill fortsätta genomföra skattelättnader på arbete med fokus på låg- och medelinkomsttagare.
  • Det ska vara attraktivt att driva företag och anställa medarbetare. Alliansen har gjort det billigare och enklare att driva företag. Vi vill fortsätta på den vägen.
  • Vi satsar på omställning och vägar tillbaka till arbetsmarknaden. Vi vill vårda drivkrafterna till arbete och ge bättre hjälp att ta sig tillbaka till arbetsmarknaden.