Klartecken för T-bana till Nacka


En politisk överenskommelse har idag slutits om att genomföra en förstudie för en kapacitetsstark tunnelbanesträckning till Nacka. Bakom överenskommelsen står Stockholms läns landsting, Stockholm stad samt Nacka och Värmdö kommuner. Tack vare detta rycker Nackas T-baneförbindelse allt närmare.

Tunnelbana till Nacka kan bli verklighet när olika alternativ undersökt och prövats enligt miljöbalken och järnvägslagen. Det alternativ som är prioriterat i den politiska överenskommelsen är en sträckning från Kungsträdgården till Nacka Forum via östra Södermalm, Hammarby Sjöstad, Sickla och Järla sjö.

–          Ett växande län behöver en växande kollektivtrafik. För att klara bostadsförsörjningen och skapa ett hållbart resande krävs att vi knyter ihop länet genom investeringar i kollektivtrafiken. Tunnelbana till Nacka är ett angeläget projekt som har stor positiv betydelse för hela trafiksystemet. Projektet minskar trängseln vid Slussen och leder till att hela tunnelbanesystemet utnyttjas bättre, säger Christer G Wennerholm (M), trafiklandstingsråd i Stockholm läns landsting.

–          Det här är ett historiskt steg för Nacka och ett viktigt initiativ för hela regionen. En fortsättning av blå linjen till Nacka öppnar en kommunikationslänk som nackaborna har stor nytta av men som också underlättar utvecklingen av hela regionen. Projektet skapar möjlighet att bygga nya bostäder för totalt 40 000 personer med god tillgång till tunnelbana och det underlättar för människor att åka kollektivt istället för att åka bil, säger Erik Langby (M), kommunstyrelsens ordförande i Nacka kommun.

–          En tunnelbaneutbyggnad via Hammarby Sjöstad gör vardagen lättare för alla stockholmare. Pendlingsmöjligheterna förbättras och framkomligheten blir bättre till nytta för alla som bor och verkar i vår stad, säger Sten Nordin (M), finansborgarråd i Stockholms stad.

–          Projektet är bra för Värmdö. Om det genomförs får värmdöborna närmare till tunnelbanenätet och fler alternativ där buss och tunnelbana ansluter. Det är viktigt för hela regionen eftersom Värmdö är en av de snabbast växande kommunerna i Sverige, säger Lars-Erik Alversjö (M), kommunstyrelsens ordförande i Värmdö kommun.

Förstudien finansieras gemensamt av landstinget, Stockholm stad och Nacka kommun och beräknas kosta 20 miljoner kronor. Dagens beslut är resultatet av en skriftlig politisk överenskommelse mellan Stockholms läns landsting, Stockholm stad samt Nacka och Värmdö kommuner. En politisk styrgrupp kommer att tillsättas som får i uppdrag att följa arbetet med förstudien. I den styrgruppen kommer representanter för oppositionen att beredas plats.

Läs mer:

Politisk överenskommelse_T-bana Nacka

DN Debatt

Aftonbladet

NVP