Kombinerad tunnel kan ge Nacka både tunnelbanan och Österleden!

I Nacka har vi arbetat under lång tid för att få fram både tunnelbanan och en Österled.

När det gäller tunnelbana till Nacka handlar det om den Blå linjen, som sedan 1977 ”tillfälligt” slutar vid Kungsträdgården. Redan vid planeringen i början av 60-talet var tanken att den skulle byggas ut till Nacka, men det blev sedan inte aktuellt. Nu är tunnelbana till Nacka Centrum steg ett och steg två Orminge en levande fråga både i Nackas framtidsplanering och i Regionplanen, som landstingsfullmäktige antog 2010. Hittills har det dock inte gått att hitta pengar för en utbyggnad, som så här långt har bedömts ligga i storleksordningen 8 – 12 mdr kr. Frågan om en Österled, och kopplat till det en komplett Ring runt Stockholms innerstad, har liksom tunnelbanan en lång historia. Nackas kommunalråd Erik Langby (M) lade ett förslag redan 1986 tillsammans med dåvarande M-ledarna i Stockholms stad och lands-tinget att bygga en Österled finansierad med avgifter. Detta förslag bidrog till att det så kallde Dennispaketet drogs igång och som relativt snabbt skulle ha möjliggjort både Södra Länken, Österleden och en komplett Ring. Dåvarande partiledarna Göran Persson (S) och Olof Johansson (C) gjorde dock sedan upp och spräckte Dennispaketet och långt senare kunde först Södra Länken och sedan Norra Länken börja byggas. Österleden har dock fått vänta eftersom bl.a. Förbifarten (”Västerleden”) prioriterats högre nationellt. Så som Stockholmsregionen, liksom människors och företags resbehov, nu växer behövs dock mer kapacitet nord-sydligt. Genom att Essingeleden kombinerats med först Södra Länken och sedan snart Norra Länken skapas en ”hästsko” runt Stockholms innerstad.

-Den hästskon måste slutas till en Ring, säger Erik Langby, som envist arbetat för Österleden i 25 år och bidragit starkt till att Södra Länken kunde byggas.
Under sommaren i år har konsultfirman Sweco kommit med ett förslag till att tunnelbanan till Nacka och Österleden skulle kunna byggas i en gemensam sänktunnel under vattnet mellan Djurgården och Nacka. På detta sätt skulle kostnaden markant sänkas.

-Både tunnelbanan och Österleden behövs för Nackaborna fortsätter han.

-Swecos förslag är verkligen spännande och från Nackas sida kommer vi nu diskutera med både Stockholms stad, Landstinget och statliga Trafikverket för att se om detta förslag kan få fart på planeringen avslutar kommunstyrelsens ordförande Erik Langby (M).