Kommunens villaområden kan få bredband via fibernät utan att skattebetalarna riskerar 500 miljoner kr

atI Nacka pågår just nu en lite märklig politisk strid om utbyggnaden av bredband via optisk fiber till villaområdena, som idag i allmänhet får sin bredbandsuppkoppling via s.k. ADSL. Anledningen är att Telia kommit till Nacka kommun med beskedet att de vill försöka bygga ut ett, om möjligt komplett, fibernät i Nacka kommun och själva stå för den stora investeringen.

I praktiken behöver Telia inte fråga kommunen om lov utan har rätt att bygga ut bredband om de så önskar. Nu när de av praktiska skäl ändå har frågat kommunen har Moderaterna och Kristdemokraterna valt att välkomna Telia och ALLA ANDRA som vill göra något motsvarande – och samtidigt markera att kommunen ämnar agera konkurrensneutralt. Folkpartiet och vänsteroppositionen (S, V och MP) har landat i att vilja vara emot Telia och istället förorda utbyggnaden av ett kommunalt stadsnät. Du kan här läsa mer om vårt ställningstagande.

 

I Nacka pågår just nu en lite märklig politisk strid om utbyggnaden av bredband via optisk fiber till villaområdena, som idag i allmänhet får sin bredbandsuppkoppling via s.k. ADSL, som inte alls ger den snabbhet som optisk fiber kan ge.Det är förhållandevis dyrt att bygga ut ett fibernät i villaområdena, som ju är ganska glesa. En tumregel är att det kostar ca 30.000 kr att få fram en anslutning till en enskild villa. Att bygga ut fibernät i Nacka, där det idag saknas, bedöms kosta ca 500 miljoner kr och är naturligtvis en affärsverksamhet som är både riskfylld och kräver speciell kompetens.

Telia har nu kommit till Nacka kommun och vill testa ett projekt att försöka bygga ut ett sådant, om möjligt komplett, nät och själva ta den stora investeringen. Självfallet behövs i så fall att de får tillräckligt stor andel av de boende i respektive område som vill ansluta och köpa tjänster av dem (bredband, digital-TV och IP-telefoni). De anser sig behöva minst 20 % i ett område för att det ska vara lönt att sätta igång. Telia vill också att en kund ska binda sig en tid (36 månader) så de kan känna viss förhoppning att över rimlig tid få denna stora investering betald.  Telia och andra företag behöver i praktiken inte fråga en kommun om lov för att kunna bygga ett nät, men ska det gå smidigt är det naturligtvis bra med ett samarbete. Nu handlar den politiska striden om kommunen ska notera vad Telia vill och kan göra, eller om Telia ska motarbetas genom att kommunen själv bygger ett kommunalt stadsnät.

Moderaterna och Kristdemokraterna har stannat för att välkomna både Telia och ALLA ANDRA som vill göra något motsvarande – och samtidigt markera att kommunen är konkurrensneutral och vill få så bra konkurrens som möjligt inom bredbandsmarknaden. Vill någon annan operatör göra liknande investering som Telia är de lika välkomna till kommunen. Folkpartiet och vänsteroppositionen (S, V och MP) har landat i att vilja vara emot Telia och för kommunalt stadsnät – allt bakom märkliga dimridåer och osanningar. Kommunstyrelsen behandlade frågan den 30 november 2009, innehållet i beslutet finner du här:ks-20091130-bredband