Kvalitet – inte driftsform är det viktiga för biblioteken

Vi från den borgerliga majoriteten i Nacka har ökat resurserna till biblioteken och till kulturområdet generellt. Under valåret 2010 valde istället Socialdemokraterna att minska resurserna till kulturen jämfört med majoriteten.

Mot den bakgrunden kan vi konstatera att oppositionen i Nackas Kulturnämnd skjuter långt över målet i sitt inlägg i NVP den 4/1 2011. Principbeslutet att under fortsatt kommunalt ansvar upphandla driften av Nackas sex bibliotek under 2011 bygger på en vilja att utveckla kvaliteten inom biblioteksverksamheten ytterligare.

Läs hela på NVP