Kvalitet och kvantitet i Nackas förskolor


Årets kvalitetsredovisning visar att Nackas förskolor håller en enastående kvalitet, vilket understryks av såväl observationer som föräldrars bedömningar. Samtidigt står dessa förskolor inför utmaningar när det gäller att implementera den reviderade läroplanen för att skapa ett stimulerande lärande och samtidigt klara av att rekrytera personal med rätt utbildning. Men den största och kanske viktigaste utmaningen ligger i att bättre informera föräldrar som har barn i förskolan och föräldrar vars barn väntar på en plats.

I Årets Tillväxtkommun Nacka ökar barnfamiljerna. Nacka har landets högsta antal födslar med snart 3 barn per familj.

-Det är fantastiskt och ett gott betyg åt att det finns en framtidstro och vilja att leva samt bo i just Nacka säger Linda Norberg (M), ordförande i Utbildningsnämnden i Nacka. Nacka har tydligt valt att fokusera på kvaliteten i verksamheten istället för att lägga tid och energi på vem som ska driva skolor, om det ska vara enskilda aktörer eller om det ska vara kommunen. Fokuseringen har visat sig vara helt rätt eftersom Nacka nu uppnått några av landets bästa resultat i såväl förskolan som i skolan. I slutet av februari delades priset Svensk Kvalitet 2011 ut till just en av Nackas förskolor – Condoren. Det bidrar till att familjer väljer att rota sig i just Nacka, men det ställer också stora krav på politiker, medborgare och medmänniskor.

I en tid där allt högre krav ställs på kvalitet måste kommunen också klara av att leverera kvantitet. Naturligtvis måste Nacka kunna erbjuda såväl förskoleplatser som skolplatser – med samma höga kvalitet till alla som behöver det. Allt annat menar Linda Norberg är ett
misslyckande.

Under året som gått har Alliansen ökat antalet förskoleplatser med flera hundra. Det finns ännu fler på gång och prognosen är tydlig, en ökning är nödvändig. Under våren öppnar ytterligare ett flertal avdelningar i såväl kommunal som fristående
regi.

-Detta ställer också krav på oss som medborgare och medmänniskor säger Linda Norberg och fortsätter:

-Ska Nacka växa, ska föräldrar och barn få förskoleplats nära sitt bostadsområde och
skola i sitt närområde måste vi tillsammans vara pragmatiska. ”Not in my backyard”-mentalitet hör nämligen inte hemma i Nacka, utan här är alla förskolebarn och medborgare välkomna!