Kvarholmsbron börjar byggas

Idag togs det historiska första spadtaget för den nya Kvarnholmsförbindelsen. Bron ska binda samman Kvarnholmen med centrala Nacka och göra det lättare att ta sig fram. På Kvarnholmen byggs nu uppåt 3 000 bostäder, skolor och närservice.

-Vi bygger en tät och blandad stad för människor på gammal industrimark. Det blir nya årsringar där vi ska bevara kulturmiljöer och naturvärden. Bron kommer att bli magnifik och göra Nacka ännu mer attraktivt, säger kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau (M).

Efter 6 års planering och överklagande så togs det första spadtaget för den nya förbindelsen över Svindersviken förra veckan. Sommaren 2015 ska man kunna ta sig mellan Kvarnholmen och centrala Nacka utan att behöva åka en omväg på en halvmil.

Kvarnholmsförbindelsen kostar drygt 350 miljoner kronor, varav de som bygger på Kvarnholmen bidrar med 165 miljoner.

-Det är en bra uppgörelse där vi delar på kostnaderna. Skattebetalarna ska inte stå för allt. Bron är nödvändig för att omvandlingen av Kvarnholmen ska bli lyckosam. Området blir ännu trivsammare när man kan ta sig dit och därifrån på ett enkelt sätt och åt flera håll, säger Mats Gerdau.

-Attraktivitet handlar om just närhet till service ochhandel och natur och till andra människor. Med bron bygger vi ihop vår kommun och för människor närmare varandra, fortsätter han.

-Förbindelsen som påbörjas nu kommer att göra vardagenlättare för tusentals Nackabor. Ingreppet i naturen blir minimalt och dessutom blir bron vacker att se på, säger kommunalrådet Cathrin Bergenstråhle (M), som också är ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Illustrationerna är från Nacka kommun