Kvarnholmsförbindelsen – en bro för framtiden

Nackas Kommunfullmäktige har sagt ja, med en blocköverskrindande majoritet, till Kvarnholmsförbindelsen. Utbyggnaden av Kvarnholmen innebär att gammal förorenad industrimark tas tillvara och miljösaneras samtidigt som nya bostäder i attraktiva lägen skapas. Totalt skapas bostäder för 4500 personer och arbetsplatser för 3000 personer. Nackabladet träffar Cathrin Bergenstråhle (M), ordförande för Miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

-För mig är det viktigt att underlätta för människor i vardagen samtidigt som vi värnar vår gemensamma miljö. Utan bron skulle boende på Kvarnholmen i större utsträckning tvingas använda bil för att via Stockholm och Henriksdals trafikplats ta sig till centrala Nacka, vilket riskerar att leda till en överbelastning av Henriksdals trafikplats. Alternativt tvingas man åka via Stockholm med byte om man reser kollektivt. Med förbindelsen blir det lättare att gå, cykla eller åka buss vilket bidrar positivt till miljön. Kort sagt så kan man säga att förbindelsen är en förutsättning för utbyggnaden och därmed miljösaneringen av Kvarnholmen, förklarar Cathrin.

När det gäller själva förbindelsen så byggs en bro med en tunnel genom Ryssbergen så att urskogen i området bevaras, fortsätter hon.
-Förbindelsen bidrar också till att värna miljön eftersom den skapar förutsättningar för turtät kollektivtrafik. En cykelväg till Vikdalen kommer också skapas ovan jord.

När det gäller finansieringen så kommer en stor del av kostnaden för den nya förbindelsen att bekostas av de som kommer att bo och arbeta på Kvarnholmen, men vi betalar också en del gemensamt. Insatsen från skattebetalarna beräknas dock inte bli större än vad den normalt är per invånare för det kommunala vägnätet i andra nya områden.