Låga kostnader för politiker i Nacka

I en undersökning gällande nettokostnader för den politiska verksamheten som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gjort hamnar Nacka kommun på plats 242 av 290. I Nacka kostar den politiska verksamheten 505 kr per invånare och år. Det kan jämföras med Stockholms stad som ligger på 524 kr. Mest kostar den politiska verksamheten i Pajala med 1631 kr och minst i Malmö med 317 kr. Förutom arvoden till politikerna inkluderar SKL kostnader för allmänna val, kostnader för nämnd- och styrelseverksamhet, lokaler, utskick av handlingar, stöd till politiska partier, överförmyndarverksamhet samt administration direkt kopplad till politiken.