Lärarna vinnare i Nackas budget

I Nacka har kommunen en ambition att erbjuda världens bästa skolor, för alla elever varje dag. Nästa år genomför Nacka en rekordsatsning på skolan för att särskilt kunna satsa på lärarna.

– Vi vet att lärarnas roll i klassrummet är viktig för elevernas förutsättningar att känna trygghet och nyfikenhet att lära. Vi vill att Nackas skolor ska kunna rekrytera och behålla de bästa lärarna och satsar därför särskilt på det i budgeten, säger Linda Norberg (M), ordförande i utbildningsnämnden i Nacka.

 

Under många år har Moderaterna arbetat målmedvetet för att driva utvecklingen av kvalitativa skolor, oavsett huvudman, vilket har resulterat i flera utmärkelser och goda resultat. När eleverna i Nacka avslutade terminen i våras var resultaten bland de bästa någonsin och i jämförelse med andra kommuner ligger Nackas elever i topp. Nackas höga ambitioner för skolan fordrar både pengar och fortsatt fokus på kunskapsuppdraget.

 

Nästa år höjer Alliansen i Nacka utbildningsnämndens budget med 100 miljoner kronor för att särskilt kunna satsa på lärarna. Skolpengen för grundskolan höjs med 4,5 procent. De ökade resurserna ska bidra till mer tid i klassrummen, fortbildning, nära kontakter med forskningen och högre lön för duktiga lärare.

 

Många andra moderatledda kommuner visar på liknande sätt att de inte bara pratar om att förbättra skolan, utan omsätter orden i handling. Lärarförbundet presenterade tidigare i år en granskning av lärarlönerna i landet där det visade sig att S-kommuner ligger lägre än genomsnittet. Samtidigt redovisas ofta sämre resultat i S-kommunerna.

– Huvudansvaret för skolan ligger hos kommunerna och det är bekymmersamt att så många S-styrda kommuner struntar i att ta sitt ansvar. Vi får aldrig hamna i en situation där vi som aktivt prioriterar skolan tvingas hålla tillbaka för att andra inte vill investera i barn och ungas framtid. Likvärdigheten måste bygga på att alla strävar efter att ge eleverna världens bästa skola, säger Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande i Nacka.

 

För mer information

Linda Norberg (M), ordförande i Utbildningsnämnden i Nacka

linda.norberg@nacka.se, 0704-31 90 17

 

Mats Gerdau (M), Kommunstyrelsens ordförande i Nacka

mats.gerdau@nacka.se, 0704-31 92 00