Ledande skolländer inspirerade av Nacka

Några av de högst rankade länderna i PISAundersökningen har besökt Nackas skolor för inspiration. Under en veckas tid i slutet av januari befann sig ett 70-tal elever, lärare och professorer i Nacka, som i år står som värd för Wintercamp-konferensen.

Nackas kommunala skolor samarbetar sedan ett par år med ASEAN+3 som är den organisation som står bakom Wintercamp. I ASEAN+3 ingår bland annat Sydkorea, Kina och Japan m.fl. Nacka är de enda deltagaren utanför Asien. Idén är att deltagarna ska lära av varandra och utbyta erfarenheter.

Det som de övriga deltagarna tycker är mest intressant med Nacka är att det finns en pedagogik som leder till självständiga och kreativa ungdomar. Nackaeleverna är särskilt duktiga på att lösa problem och finna kreativa lösningar samt att hantera information och tänka kritiskt.

–Det är oerhört glädjande att Nacka samarbetar med några av världens främsta PISA-länder. Det är ett tydligt kvitto på att vi i Nacka är på god väg att uppnå vår målsättning; världens bästa skola, för varje elev, varje dag säger Linda Norberg Öholm (M) som är ordförande i Utbildningsnämnden i Nacka.