Linda Norberg (M) i TV4 om att ta med sig skolpengen utomlands

Linda Norberg (M) ordförande i Utbildningsnämnden i Nacka om att ta med sig skolpengen utomlands.