Med anledning av frågor kring Nackas ekonomi och fakturahantering

Med anledning av frågor kring Nackas ekonomi och fakturahantering så finns en sammanställning av vad som hänt och hur det ska åtgärdas på Nacka kommuns hemsida.