Minskade utgifter för socialbidrag i Nacka

kontor2– I Nacka har vi arbetat fram ett unikt koncept där man som arbetslös, sjukskriven eller nyanländ till Sverige på ett ställe ska kunna få rätt hjälp och få det snabbt. Det gör att våra kostnader för försörjningsstöd sjunker. Aktivt arbete lönar sig.

Detta säger Eva Öhbom Ekdahl, moderat ordförande i Social- och äldrenämnden i en kommentar till att Nacka kommuns kostnader för försörjningsstöd sjönk under 2009 och fortsätter sjunka de första månaderna 2010.

Nackas aktiva arbete i projektet ArbetslinjeN (Välfärd i Nacka ) och utvecklat arbetete inom kommunens socialtjänst leder till att kostnaderna för försörjningsstöd (tidigare kallat socialbidrag) stadigt minskar. Färsk statistik från Socialstyrelsen visar att Nacka är en av endast 12 kommuner vars kostnader på detta område minskar. Av dessa kommuner är Nacka den enda i Stockholms län och den enda större kommunen.

Konceptet ArbetslinjeN innebär samarbete mellan Nacka kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Stockholms Läns Landsting, där syftet är att stötta människor i utanförskap till egen försörjning genom ett gemensamt arbetssätt.