Minskade utgifter för socialbidrag i Nacka

hantverkareModeraternas ansvarstagande politik i Nacka innebär både att kommunens kärnverksamheter såsom skola och äldreomsorg prioriteras och att kommunen tar sitt ansvar för att få fler människor i arbete. Och i Nacka går det bra. Socialbidragen minskar fortsatt – trots jobbkris.
– Varje person som kan gå från utanförskap till arbete innebär mer resurser till skola och omsorg, förklarar Eva Öhbom Ekdahl, ordförande i Social- och äldrenämnden i Nacka.

Självklart är det alltid viktigt att arbetet med att få människor i arbete fungerar väl, men just i sämre tider är det extra viktigt. Varje person som kan gå från utanförskap tillbaka till jobb är en stor vinst både för den enskilde och för samhället. Här är så klart kommunen bara en roll. Viktigast är att Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan sköter sina åtaganden. Vad kommunen dock kan göra är att samla de olika aktörerna så att samarbetet mellan dem blir bättre och de som behöver hjälp lättare kan få den.

– I Nacka har vi arbetat fram ett unikt koncept där man som arbetslös, sjukskriven eller nyanländ till Sverige på ett ställe ska kunna få rätt hjälp, berättar Eva Närvä (m), ordförande i Nacka kommuns kompetens- och integrationsberedning.

Konceptet har fått namnet ArbetslinjeN och innebär samarbete mellan Nacka kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Stockholms Läns Landsting där syftet är att stötta människor i utanförskap till egen försörjning genom ett gemensamt arbetssätt. Sedan i mars finns man i Fisksätra och håller på att arbeta upp arbetsrutiner och utveckla samarbetet. Ambitionen är att utöka och fördjupa arbetet framöver.

 

Vid sidan om ett bättre konjunkturläge i Stockholm än i resten av landet så innebär det aktiva arbetet med ArbetslinjeN och på kommunens socialtjänst att kostnaderna för försörjningsstöd (tidigare kallat socialbidrag) hålls nere. Färsk statistik från Socialstyrelsen visar att Nacka är en av få kommuner vars kostnader på detta område hålls nere trots sämre tider.

– Vi är mycket stolta över det arbete som bedrivs för att ha hög kvalité i socialtjänsten samtidigt som kostnaderna hålls nere. Inriktningen att få så många som möjligt till egen försörjning lönar sig både för den enskilde som går från utanförskap till jobb, men också för skattebetalarna i form av mindre utgifter för kommunen, kommenterar Eva Öhbom Ekdahl (m), ordförande i Social- och äldrenämnden, statistiken.

– Varje person som kan gå från utanförskap till arbete innebär mer resurser till skola och omsorg.