Moderata företrädare valda av Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har valt följande moderata företrädare till ordförande- respektive vice ordförandeuppdrag i Nacka kommun.

Kommunfullmäktige har valt följande moderata företrädare till ordförande- respektive vice ordförandeuppdrag i Nacka kommuns nämnder och styrelser. Under mötet valdes också ordinarie ledamöter och ersättare till nämnder, nämndemän till tingsrätten och representanter till olika råd och förbund.

Erik Langby, ordförande Kommunstyrelsen

Eva Öhbom Ekdahl, ordförande Social- och äldrenämnden

Cathrin Bergenstråhle, ordförande Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Linda Norberg, ordförande Utbildningsnämnden

Lars Berglund, ordförande Fritidsnämnden

Peter Zethraeus, ordförande Naturreservatsnämnden

Ylva Sandström, vice ordförande Arbets- och företagarnämnden

Tobias Nässén, vice ordförande Kulturnämnden

Eva Närvä Eickenrodt, vice ordförande Tekniska nämnden