Moderaterna, det nya välfärdspartiet?

Intervju med Mats Gerdau, riksdagsman från Nacka och ledamot av Riksdagens socialutskott som berättar om moderat socialpolitik.

 

Vad är moderat socialpolitik?

 

För mig finns några nyckelord – medmänsklighet, individen framför kollektivet, frihet och tro på den enskildes förmåga. Det är utifrån detta som jag vill utforma politiken.

 

Varför förknippas Moderaterna i mindre utsträckning med socialpolitik än andra partier i både Alliansen och oppositionen och hur ändrar vi det?

 

Vi har varit för dåliga på att förklara att bra ekonomi och låga skatter är mjukt och socialt helt enkelt. Om man ska vara självkritisk kanske det också ofta varit så att moderaterna lyft fram kraven på att verksamheterna ska vara effektiva och det uppfattas lätt som ”spara pengar”. Men det kan ju aldrig vara målet! Vi måste i stället bli bättre på att lyfta fram vad vi vill uppnå – ett värdigt liv på äldre dagar, en mänsklig och köfri sjukvård, en socialpolitik som hjälper människor till ett självständigt liv. Sen kan jag tycka att övriga partier gärna odlar myten om att moderaterna inte har någon socialpolitik, men precis som vi blivit det nya arbetarpartiet så tror jag att vi kan visa väljarna att vi också är det moderna välfärdspartiet.

 

Vilka viktiga reformer har Alliansen åstadkommit inom socialpolitiken och vad vill man göra?

 

Vårdvalet och vårdgarantin! Det har blivit klart lättare att komma i kontakt med vården idag. 250 nya vårdcentraler och mer än halverade köer till sjukhusen, det är något annat än när de rödgröna styrde och vårdcentraler lades ned. Nu fortsätter vi med mer i samma anda – vi ska stärka patienternas rätt, införa värdighetsgaranti och valfrihet i äldreomsorgen. Många barn far fortfarande illa och det är ett svårt men viktigt område att förbättra.

 

Vilka frågor är viktigast fördig inom socialpolitiken?

 

Valfrihetsfrågor ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Bara för att man är gammal eller sjuk så är man inte hjälplös. Vi måste föra över makt från stat och kommun till enskilda människor, jag är helt övertygad om att det leder till både bättre service och mer nöjda medborgare. Och inte minst är det bättre för personalen också, som både får nya möjligheter att möta kundernas önskemål och utlopp för sin egen kreativitet utan att bli toppstyrda. Utbildningsfrågor är också fantastiskt viktiga för att utsatta barn och ungdomar ska få en bra framtid. Skolan är en viktig men ibland bortglömd del i en socialpolitik som bygger för framtiden.

 

Alliansen fick hård kritik för sjukförsäkringen i valrörelsen, nyligen har en rad förändringar genomförts vad innebär det?

 

Vi har gått från en situation när världens friskaste folk var mest sjukskrivet och människor gömdes undan i förtidspensionering och vårdköer i stället för att få hjälp. Det var nödvändigt, både mänskligt och ekonomiskt, att ändra modell även om socialdemokraterna fortfarande vägrar erkänna det. När det är sagt måste man erkänna att det kan bli fel i enskilda fall, försäkringskassan fattar 19 miljoner beslut varje år. Nu förtydligar vi reglerna så att ingen ska komma i kläm, det blir bl a lättare att göra individuella bedömningar när sjukskrivningsdagarna håller på att ta slut. Vi vill hjälpa människor tillbaka till ett liv i gemenskap, därför är vi alltid beredda att justera reglerna.

 

Finns det områden inom socialpolitiken där Alliansen kan lära av Nackamoderaterna?

 

Absolut! Nacka är en stor inspirationskälla, både för mig och hela Alliansen. Vi har seriösa och genomtänkta lösningar som fungerat under lång tid. Här visar vi att moderat politik är verkligt human och frihetlig och gynnar dem som har det svårt. Jag skulle bara önska att fler vågar ta efter. Vad är socialdemokraterna egentligen rädda för? Varför litar de inte på människors förmåga? För mig är det svårt att förstå.