Moderaterna höll arbetsstämma i Norrköping 17-20 oktober 2013

Den 17-20 oktober 2013 höll Moderaterna arbetsstämma i Norrköping. Partistyrelsen, 200 ombud från hela landet som hade valts av förbunden och många engagerade medlemmar samlades för fyra dagars politisk diskussion. Moderaternas fortsatta förnyelse, utvecklingsarbete och framtidsförslag för hela Sverige stod i fokus. Moderaternas valsedel till Europaparlamentsvalet nästa år fastställdes även.

 

 

Från Nacka var kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau och kommunalrådet Eva Öhbom Ekdahl på plats som valda ombud.

– Det var en framtidsinriktad stämma med god stämning. Skolfrågorna fick stort utrymme och vi moderater diskuterade innehåll och lösningar, medan andra klamrar sig fast vid att prata om driftsform. I går presenterade vi i Alliansen i Nacka budgeten för nästa år och den innehåller en skolsatsning på 100 miljoner kronor för att kunna stärka lärarna ytterligare. Det är ett tydligt exempel på att vi dessutom inte bara pratar om innehållet i skolan utan även genomför konkreta satsningar, säger Mats Gerdau.

 

Mats Gerdau hade lagt ett förslag om att alla äldre ska ha lagstadgad rätt till valfrihet i hemtjänsten. Det fick han med sig stämman på – och stämmoordföranden konstaterade att beslutet hade fattats med en ”mördande majoritet”. Partistyrelsens ursprungliga förslag innebar att kommunerna skulle ha fått mer inflytande än individen. Eva Öhbom Ekdahl, som är ordförande i Social- och äldrenämnden i Nacka var aktiv i debatten under stämman och är nöjd över beslutet.

– Valfriheten för äldre ska inte vara beroende av var i landet man bor. I Nacka har vi ett välfungerande kundval inom hemtjänsten och det känns roligt att stämman fattade beslutet om att äldre ska få lagstadgad rätt att välja hemtjänst, säger Eva Öhbom Ekdahl.

 

Statsminister och partiordförande Fredrik Reinfeldt avslutade stämman med ett tal på söndagen där han tog sikte på valseger 2014. Talet finns tillgängligt här. På Moderaternas hemsida finns också en intervju med Fredrik Reinfeldt om att alla behövs.

Handlingarna och mer information från stämman finns på Moderaternas stämmoblogg.

 

 

Media om beslutet för valfrihet i hemtjänsten

”Jag vill ge de äldre rättigheter, precis samma rättigheter som föräldrar har att välja skola till sina barn, precis som vi patienter har rätt att välja vårdcentral, sa Mats Gerdau.” Sveriges Radio (18/10-13).

 

”Det finns alldeles för många äldre som inte vill vara i händerna på den kommunala verksamheten. Det här handlar lika mycket om att kunna välja bort som att kunna välja, säger riksdagsledamoten Mats Gerdau, som var den som lade det yrkande som vann.” Svenska Dagbladet (18/10-13).

 

”Det här känns som en vinst för mig och en vinst för de äldre, nu kommer de förhoppningsvis välja äldreomsorg. Man ser att många äldre i dag som är maktlösa när de behöver hjälp. Då måste de kunna påverka själva vem som ska göra det, säger Mats Gerdau efter beslutet.” Expressen (18/10-13).

 

”Mats Gerdau, kommunalråd i Nacka, fick med sig stämman på att äldre som behöver hemtjänst ska ha rätt att välja anordnare.” Expressen (19/10-13).