Moderaterna tar ansvar när Nacka växer

Nacka växer – fler väljer att flytta hit och fler barn föds. På västra Sicklaön, området mellan Nacka Forum och Södermalm, byggs bostäder och nya arbetsplatser har kommit till. Det är en utveckling Moderaterna i Nacka vill främja.

– Vår vision är att bygga en levande stadsmiljö med många nya arbetsplatser, bostäder och mötesplatser, säger Cathrin Bergenstråhle (M), ordförande i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, och fortsätter:

– Genom att förtäta där det redan är byggt, i Nackas centrala delar, kan vi spara naturområden.

 

Förbättrade kommunikationer är en förutsättning för ut­vecklingen i Nacka.

– Det vi moderater har arbetat för länge ser ut att förverkligas nu, säger kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau (M), som gläds över att tunnelbanan kommer att förlän­gas till Nacka och att flera andra trafikinvesteringar genomförs.

 

Läs mer i Nackabladet nr 3, 2013: Nackabladet_2013_nr_3