Möte angående fristående förskolor och skolors framtid i Nacka

Med anledning av att den nya regeringen vill förändra förutsättningarna för fristående förskolor och skolor att verka har ordföranden för utbildningsnämnden, Linda Norberg (M), bjudit in företrädare för alla fristående förskolor och skolor till ett möte. Vårt syfte med mötet är bilda oss en uppfattning om hur dessa förändringar skulle kunna påverka förskolor och skolor i Nacka, både på kort och lång sikt. Detta för att säkra nackabornas rätt till en förskola och skola – med hög kvalitet samt en valfrihet värd namnet. Utbildningsnämnden i Nacka ansvarar för alla barn och elever oavsett huvudman

Idag går hälften av Nackas förskolebarn hos fristående anordnare och tusentals skolbarn. Detta är ett resultat av Nackabornas egna val och alla anordnares generellt höga kvalitet. Nu bygger Nacka stad och kommer behöva ytterligare 3000 förskoleplatser och minst lika många skolplatser till 2025/30.

Mötet äger rum 23 oktober kl 09:00 i Nacka stadshus.

Linda Norberg

Ordförande Utbildningsnämnden