Möte med boende i närheten av Morningside Marina

 

Boende i närheten av Morningside Marina överlämnar protestlistor bland annat för att de anser att bebyggelsen i förslaget har blivit för storskaligt.

-Vi är tacksamma för alla synpunkter synpunkter som kommer in under samrådstiden. Projektet behöver omarbetas så att det smälter in i området säger Cathrin Bergenstråhle (M), Kommunalråd och Ordförande i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden.