Nacka – årets tillväxtkommun 2011

Nacka kommun har utsetts till Årets Tillväxtkommun 2011 med motiveringen:

”Nacka kommun har under lång tid arbetat med att stärka sin attraktionskraft gentemot medborgare, företagare och besökare. Den kommunala förvaltningens arbete har präglats av stort nytänkande med ett tydligt kund- och medborgarfokus. Resultatskapande och pragmatism har varit vägledande för det politiska ledarskapet vilket bidragit till god balans mellan att växa i en expansiv region och att vårda samt förädla Nacka kommuns unika värden.”

Priset delas ut av Arena för tillväxt, ett samarbete mellan Swedbank, ICA, Sveriges Kommuner och Landsting och konsultföretaget SWECO EuroFutures.

Se Arena för tillväxts film om Nacka (4:15min) (Ses enklast med Internet Explorer om du använder Firefox kan en särskild plugin behövas.)

Läs också intervjun med Erik Langby angående att Nacka är Årets Tillväxtkommun 2011 i Omvärldsaktuellt.

 

Läs NVPs artikel

Läs mer på Nacka kommuns hemsida

Läs mer på Arena för tillväxt