Nacka behöver tunnelbana nu!

-Vi vill gärna hjälpa till att minska bostadsbristen i regionen, men då måste det byggas en tunnelbana så att vi kan tillgodose både nuvarande och framtida resbehov. En tunnelbaneutbyggnad till Nacka skulle förse 80 000 människor med miljövänlig, spårbunden kollektivtrafik säger kommunalråd Cathrin Bergenstråhle (M), ordförande för Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka.

Nacka växer vilket ställer ökade krav på bättre kollektivtrafik. Kommunens utredningar och prognoser visar på ett kraftigt ökat resbehov. Antalet resenärer i Nacka uppfyller redan idag de krav som SL ställer för att en utbyggnad av tunnelbanan ska kunna komma ifråga. Moderaterna och Alliansen har därför uppmanat Landstingets trafiknämnd, som bestämmer i frågan, att gå vidare med planerna att bygga ut tunnelbanan till Nacka.

Nacka kommun ser stora möjligheter att bygga fler bostäder, främst genom att förtäta redan befintliga lägen på Sicklaön, från Danvikstull till centrala Nacka. Totalt rör det sig om 18 000 nya bostäder i Nacka, och bostäder är något som människor i Stockholms-området behöver. Många av dessa planerade bostäder förutsätter en utbyggnad av tunnelbanan.

Den idéskiss på tunnelbana till Nacka som finns går ut på att den blå
linjen förlängs från Kungsträdgården till östra Södermalm och Hammarby Sjöstad och sedan vidare till Sickla Köpkvarter och Nacka Forum. Moderatledda Stockholms stad välkomnar också en östlig utbyggnad av tunnelbanan som en viktig del i sin tillväxtstrategi.

En utbyggnad av tunnelbanan skulle kosta någonstans mellan 11 och 16,5 miljarder kronor och själva genomförandetiden från byggstart beräknas ta ca 7-8 år. Men som det ser ut i dagsläget har SL inga planer på att bygga ut tunnelbanan före år 2020.

-Vi kan inte vänta 20 år på tunnelbanan!. Nackamoderaterna  Redan idag har många Nackabor svårt att få ihop vardagspusslet på grund av köer och otillfredsställande kollektivtrafik, vilket inte är acceptabelt. Tusentals framtida arbetsplatser och bostäder i centrala Nacka strax utanför Stockholms innerstad står nu på spel, säger Cathrin Bergenstråhle.