Nacka får priset Seniorvänlig kommun 2011

Nacka kommun har tilldelats priset Seniorvänlig kommun av Sveriges Pensionärsförbund, SPF. SPF valde i år att ge priset till både en stor kommun, Nacka med 90’000 invånare, och en liten kommun, Söderköping med 14’000 invånare. Totalt tretton olika kommuner var nominerade i år men Nacka kommun har utmärkt sig på flera sätt. Kommunen har bland annat under lång tid ha tillämpat valfrihet för särskilda boende liksom inom hemtjänsten. Flera enkäter har också visat att pensionärer i Nacka är väldigt nöjda med servicen och blir bemötta med respekt av kommunen. Nacka har vidare satsat på att förbättra matlagningen för äldre genom bättre utbildning.

Läs mer i SPFs tidning Veteranen