Nacka fortsätter att växa

Nacka kommun har numera över 90 000 invånare. Det betyder att Nacka befäster posititionen som Stockholms län tredje största kommun efter Stockholms stad och Huddinge. Ett bra och central läge nära vacker natur och vatten är en av förklaringarna till fler människor väljer att flytta till Nacka. Fler bostäder har också byggts på senare år vilket också möjliggjort en ökad inflyttning.

Läs hela artikeln i MittiNacka (sid. 6)