PRESSMEDDELANDE

Nacka har ett av länets bästa fastighetsföretagarklimat

Fastighetsägarna i Stockholm har rankat de olika kommunernas företagsklimat för fastighetsägare och Nacka kommun placerar sig på andra plats. Undersökning framhåller att planärenden fungerar allra smidigast i Nacka samt att det mellan kommunala och privata fastighetsägare råder konkurrens på lika villkor i Nacka. Fastighetsägarna framhåller också att en fastighet i Nacka är en god investering.

Generellt så framkommer det i undersökningen att fastighetsägarna uppskattar främst bra näringsklimat och förutsättningar att få lönsam i verksamheten. Mest negativt ser man på långa handläggningstider och osmidighet i plan- och byggärenden. Rankingen baseras på Undersökningen har genomförts sedan 2003 och inkluderar 1000 fastighetsägare.

Roligt att Nacka ligger i toppen i denna undersökning. Nu jobbar vi vidare för att bli ännu bättre! säger Erik Langby (m), Kommunalråd och Kommunstyrelsens ordförande i Nacka.

Vi arbetar ständigt med att göra förbättra och förenkla hanteringen av olika ärenden, det därför särskilt roligt få ett sådant positivt omdöme när det gäller planärenden säger Cathrin Bergenstråhle (m) Kommunalråd och Ordförande för Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden i Nacka.

 Fastighetsföretagarklimatet 2011 Läs hela rapporten här
Som helhet har Fastighetsägarindex 2011 försämrats marginellt jämfört med 2009 och ligger i år på 108 (2003 = index 100). Det är mestadels små förändringar för alla kommuner som resulterar i försämringen, men undantaget är Huddinge som ökar, Stockholm som försvarar sin nivå och Lidingö som minskar kraftigt. Särskilt glädjande är att regionens största kommun och tillväxtmotor Stockholm trots ökad oro i omvärlden försvarar sin rekordnivå från 2009 och därmed också klättar i rankinglistan.

1.       Sollentuna           113
2.       Nacka                 111
3.       Solna                  111
4.       Sundbyberg        111
5.       Täby                   111
6.       Huddinge            109
7.       Haninge             108
8.       Stockholm          107
9.       Lidingö               106
10.     Södertälje            105
11.     Gotland                 91

Totalt                            108

Telefonundersökningen genomfördes av Demoskop under september – oktober 2011.

Fastighetsägarna Stockholm är en branschorganisation som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Antalet medlemmar uppgår till cirka 5 500. Dessa är dels ägare till lokal- och bostadshyreshus, industrifastigheter, dels bostadsrättsföreningar. Totalt har medlemmarna drygt 10 000 fastigheter och närmare 170 000 lägenheter inom Stockholms och Gotlands län.