Nacka kommun nobbar nya Skurubroförslaget

Nacka kommun och Trafikverket drar inte jämnt i frågan om Skurubrons dragning.
– Vi tycker att Trafikverket ska ta ett varv till, säger Erik Langby, M.

Nacka kommun och Trafikverket har vid flera tillfällen uppgett för NVP att det nära samarbetet mellan parterna gått smärtfritt. Men att döma av meningsskiljaktigheterna kring Trafikverkets senaste förslag av Skurubrons dragning, är det svårt att tro.

Kommunen vill bygga nära
Det nya förslaget från Trafikverket är att dra bron 15 meter norrut från det sydligaste alternativet, som löper 80 meter söder om den befintliga bron. Bland annat för att korta ner byggtiden, undvika en s-kurva och öka avståndet mellan gång- och cykelvägen och nya bron.

Kommunens linje är fortfarande att utgå mer från miljö- och kulturvärden än trafiktekniska detaljer. Därmed står kommunen fast vid sitt senaste bud: Bygg så nära den befintliga bron som möjligt.

Läs hela på NVP.se