Nacka ställer tydligare krav på pedagogiskt innehåll i förskolan

Moderaterna i Nacka jobbar för att stärka kvaliteten ytterligare i alla Nackas förskolor.

Nu förtydligar Nacka kommun kraven på att alla förskolor i kommunen säkerställer att läroplanen följs. Skollagen är tydlig med att en förskola måste ha förskollärare anställd för att kunna bedriva verksamhet enligt läroplanen, nu agerar Nacka för att planen följs. Förskolor som inte har förskolelärare kommer få anmärkning av kommunen.

Nacka kommun tar därför fram sanktioner för de förskolor som helt saknar förskollärare. Förskolor som inte har någon förskolelärare kommer få en anmärkning av kommunen med tidsfristen att inom sex månader anställa minst en förskollärare.

 

– Detta är en viktig åtgärd för att säkra förskolornas kvalitet och förskolelärarnas yrkesroll. Nu får vi en form av varudeklaration där det blir tydligt att det som kallas förskola verkligen uppfyller sitt pedagogiska uppdrag, säger Linda Norberg (M), ordförande i utbildningsnämnden.

 

Om detta inte sker uppmanas förskolan att istället ansöka om tillstånd att bedriva verksamhet enligt det som kallas ”pedagogisk omsorg med lokal”. Det vill säga är en förskoleliknande verksamhet utan krav på att följa läroplanen för förskolan. En anordnare som bedriver verksamheten ”pedagogisk omsorg med lokal” får lägre ersättning jämfört med det man får när man bedriver förskola. Misslyckas man med att anställa behöriga förskolelärare och samtidigt väljer att inte bedriva ”pedagogisk omsorg med lokal” kommer Nacka kommun inte ge tillstånd för förskoleverksamhet. Förskolan måste då avveckla sin verksamhet.

 

I Nacka finns i dagsläget 105 förskolor och för närvarande är det endast en förskola som saknar förskollärare.

 

För mer information

Linda Norberg (M), ordförande i utbildningsnämnden

Tel: 070-431 90 17, E-post: linda.norberg@nacka.se