Nacka största Alliansledda kommunen i landet

De fyra Allianspartierna Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna har kommit överens om att fortsätta styra Nacka tillsammans.

-Som största kommun i landet med Alliansmajoritet ska vi vara en stark röst för frihet och humanitet och föra en tydlig borgerlig politik.

-Vårt fokus kommande mandatperiod ligger på ökad bostadsbyggande, bättre framkomlighet, fler jobb, hög kvalitet i välfärden och god miljö.

-Tillväxt skapar välfärd och bättre miljö, därför ska vi göra stora ansträngningar för att öka tempot i byggandet och att skapa nya jobb. Vi ska få fram detaljplaner för minst 7 000 lägenheter till 2018. Vi vill se ett klimatsmart stadsbyggande där alla också har nära naturen.

-Våra välfärdsambitioner är höga. Skickliga lärare är grunden för en bra skola, därför fortsätter vi satsa på höga lärarlöner och utvecklingsmöjligheter för lärarna. Målet är världens bästa skola – för varje elev, varje dag.

Majoritetsprogrammet i sin helhet finner du här. Här finns även nämndstrukturen för de kommande fyra åren.

Kommunalråden:

Mats Gerdau (M)

Gunilla Grudevall Stéen (FP)

Hans Peters (C)

Jan-Eric Jansson (KD)