Nacka tryggast i världen för äldre

Nacka seniorboende i Ektorp får ett världsunikt certifikat för ett tryggt och säkert boende. Det är  världshälsoorganisationen, WHO, som står bakom certifieringen.  Seniorboendet i Ektorp, som fått utmärkelsen, har deltagit i ett pilotprojekt som Nacka kommun nu kommer att arbeta vidare med för att alla seniorboenden i kommunen ska certifieras.

Läs hela artikeln i MittiNacka